Projekt współfinansowany przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa
inwestująca w obszary wiejskie” z zakresu małych projektów w ramach 413„
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.
publikacja             film

 

Patronaty medialne Regionalnych Obchodów 70. Rocznicy...:
 
 
 
 
 
 
 
 
       
           

   
Orgy