Tajemnice symbolu Kazimiersko - Proszowickiej Rzeczpospolitej Partyzanckiej

W środę (16 kwietnia) przed świętami Wielkiej Nocy nasza Redakcja ostatecznie zamknęła projekt "Konkurs na Symbol Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944". W tym dniu przekazaliśmy zwycięzcy konkursu główną nagrodę ufundowaną przez Patrona projektu posła na Sejm RP prof. Włodzimierza Bernackiego, oraz kilka książek od Stowarzyszenia "Gniazdo - Ziemia Proszowicka" (współorganizatora przedsięwzięcia). Moment przekazania nagrody wykorzystaliśmy aby spytać laureata, jaka jest symbolika poszczególnych elementów użytych w nagrodzonej pracy. Co one przedstawiają i dlaczego zostały zastosowane właśnie one?

 

Okazało się, że symbolikę tego znaku doskonale odczytali jurorzy podczas obrad 27 marca kiedy to ważyły się losy wyboru symbolu RP1944, interpretacja sędziów prawie w całości pokrywała się ona z tym co usłyszeliśmy od twórcy. Oto czego dowiedzieliśmy się w tamtą środę:

 

"...Symbol Rzeczpospolitej Partyzanckiej składa się z trzech podstawowych elementów. Zielony kontur, przedstawiający przybliżony kształt terenu, nad którym partyzanci przejęli na przełomie lipca i sierpnia kontrolę. Użyłem koloru zielonego, ponieważ wówczas, tak jak i teraz był to teren typowo rolniczy

Cztery niebieskie "wstęgi" to główne rzeki Rzeczpospolitej Partyzanckiej. Wisła (z prawej strony) była południowo - wschodnią granicą tej enklawy wolności (chociaż zdarzały się także na prawym brzegu Wisły epizody związane z Rzeczpospolitą Partyzancką jednak należy ją traktować jako rzekę graniczną). Pozostałe to lewobrzeżne dopływy naszej królowej rzek, od dołu: Szreniawa, Nidzica i Nida. To właśnie w dorzeczach tych rzek odgrywały się główne sceny Kazimiersko - Proszowickiej Rzeczpospolitej Partyzanckiej.

W centrum symbolu znajduje się na biało - czerwonym tle postać Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus. Biało - czerwone tło wyjaśnień nie wymaga (przynajmniej mam taką nadzieję), natomiast dlaczego użyłem wizerunku Matki Boskiej, postaram się w kilku zdaniach wyjaśnić.

Największą jednostką bojową Rzeczpospolitej Partyzanckiej była 106 Dywizja Piechoty Armii Krajowej, którą tworzyły oddziały partyzanckie będące wcześniej w strukturach miechowskiego Inspektoratu o kryptonimie "Maria". Dla jednoznaczności przekazu, jako wzór wziąłem MB Częstochowską, jednak obrys, który jest użyty w symbolu może równie dobrze (ze względu na takie same umiejscowienie postaci) przedstawiać Matkę Boską Różańcową w Smardzowicach, która (prawdopodobnie) była właśnie "Marią" będącą kryptonimem Inspektoratu. Dowódca 106. DP AK (także inspektor Inspektoratu AK "Maria") gen. Michał Nieczuja-Ostrowski (w 1944 roku czasie major) twierdził, że kryptonim wywodził się od naszej częstochowskiej Królowej.

Która Matka Boska, faktycznie dała kryptonim Inspektoratowi to temat dla analiz historyków - może to po prostu zwykłe imię zaczynające się na "M" tak jak Miechów..."
.


 

 

Andrzej Solarz
źródło: Internetowy Kurier Proszowicki

 

Dodaj komentarz


 

Patronaty medialne Regionalnych Obchodów 70. Rocznicy...:
 
 
 
 
 
 
 
 
       
           

   
Orgy