Informacja o projekcie Regionalne Obchody 70. Rocznicy Powstania Rzeczpospolitej Partyzanckiej

W tym roku mija 70 lat od zaistnienia bezprecedensowego wydarzenia w historii Małopolski – zrywu patriotycznego w postaci powstania partyzanckiego znanego jako Rzeczpospolita Partyzancka 1944. Nad Wisłą, Szreniawą, Nidzicą, Nidą, w lipcu 1944 mieszkańcy Ziemi Proszowickiej i terenów do niej przyległych, mając dość terroru niemieckiego okupanta, postanowili powiedzieć zdecydowane NIE dla mordowania niewinnych ludzi, których jedynym przestępstwem było to, że są Polakami, NIE dla grabieży dorobku życia, NIE dla traktowania ludzi jak niewolników, NIE dla strachu o siebie i bliskich, NIE dla niepewności jutra.

 

Kilka tysięcy starszych i młodych ludzi nierzadko wręcz dzieci, od chwili utraty niepodległości zaangażowało się w pracę konspiracyjną z nadzieją, że ich działania szybko pomogą odzyskać wolność. Zbliżająca się od wschodu Armia Radziecka była dodatkowym bodźcem do podjęcia bardziej zdecydowanych działań.
Z inicjatywy Stowarzyszenia „Gniazdo – Ziemia Proszowicka” i LOK Nowe Brzesko w dniu 26 stycznia 2014 roku ukonstytuował się Komitet organizacyjny obchodów, który postawił sobie za cel godne przygotowanie uroczystości tak, aby historyczna ranga tego wydarzenia była należycie uhonorowana. Planowane z tej okazji uroczystości będą odbywały się w okresie całego roku 2014 na terenie gmin, w których miały miejsce upamiętniane zdarzenia. Harmonogram roboczy jest dostępny na: http://rp44.pl/index.php/obchody/imprezy

 

Pod koniec zeszłego roku Stowarzyszenie apelowało do samorządów na terenach, których rozgrywały się te wydarzenia, aby uczcić je oraz biorących w nim udział naszych przodków ogłoszeniem roku 2014 rokiem Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944. Wiele gmin i powiatów podjęło tę inicjatywę. O tych wydarzeniach oraz o historii Rzeczpospolitej Partyzanckiej można przeczytać na łamach naszego serwisu www.24ikp.pl, a także na uruchomionej przez Gniazdo ZP stronie internetowej pod adresem www.rp44.pl.
Stowarzyszenie „Gniazdo – Ziemia Proszowicka” postanowiło też w sposób trwały upamiętnić wyzwolenie spod okupacji niemieckiej znacznego obszaru Polski i złożyło na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej w Proszowicach pismo z propozycją, aby rondu położonemu na terenie Miasta Proszowice w ciągu drogi wojewódzkiej 776 i ulicy Krakowskiej nadać nazwę: Rondo Kazimiersko - Proszowickiej Rzeczpospolitej Partyzanckiej.

 

 

 

Dodaj komentarz


 

Patronaty medialne Regionalnych Obchodów 70. Rocznicy...:
 
 
 
 
 
 
 
 
       
           

   
Orgy