Zdzisław Kokosiński ps. Pasieka

Zdzisław Kokosiński (1924-1999) ur. w Lekszycach, s. Józefa i Marianny (z d. Wrona). Miał dwóch starszych braci - Tadeusza i Antoniego oraz dwie młodsze siostry - Adelę i Weronikę. Rodzice prowadzili własne gospodarstwo rolne. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Kościelcu (dawniej Kościelec Pińczowski). Po wybuchu II wojny światowej musiał przerwać edukację. Zimą 1939 r. wraz z bratem Tadeuszem przystąpił do konspiracji. Został zaprzysiężony w Lekszycach, dn. 24 XII 1939 r., przyjął pseudonim "Pasieka". Jego ówczesnym dowódcą był Stanisław Czerwiec ps. "Młot". Ćwiczenia wojskowe odbywały się na pobliskich łąkach i w lasach. Z czasem organizacja weszła w skład BCh, współpracujących na tym terenie z AK. W marcu 1940 r. rozpoczął naukę zawodu u mistrza szewskiego w Kościelcu. W marcu 1941 roku uciekł z transportu mężczyzn powołanych na przymusowe roboty do Niemiec. Ukrywał się w Krakowie. Po nawiązaniu kontaktu z dowództwem został skierowany do dalszej pracy w konspiracyjnym Państwowym Korpusie Bezpieczeństwa. Później brał w udział w akcjach partyzanckich, odbiorze zrzutów broni itp.


     W miesiącach VII-VIII 1944 roku na ziemiach opanowanych przez organizacje podziemne powstała partyzancka Republika Pińczowska (Kazimiersko - Proszowicka Rzeczpospolita Partyzancka [IKP]). Jako 20-latek - łącznik dowódcy II batalionu 120 pp AK ppor. Romana Moskwy "Wojniłowicza" - wziął udział w walkach o Skalbmierz. W jego domu rodzinnym przechowywana była broń i uchodźcy z ewakuowanej Warszawy.

 

 

(fot. zbiory autora)

 

Ujawnił się dn. 2.04.1947 r. Wydarzenia okresu okupacji niemieckiej opisał w roku 1978 w swoich wspomnieniach. Odbył służbę wojskową, którą ukończył w stopniu kaprala. Został przewodniczącym koła ZMW "Wici", później członkiem ZMP. W sierpniu 1949 wyjechał do Zabrza, gdzie m.in. pracował w spółdzielczości. Na Śląsku poznał przyszłą żonę - Martę Ziebura, pochodzącą z Krzyżowic, pow. Pszczyna. Ślub odbył się w 1956 roku. Zamieszkali w Krakowie, gdzie przyszło na świat dwoje dzieci - syn Zbigniew i córka Mirosława.

     Zdzisław Kokosiński zdobył uprawnienia mistrza szewskiego i przez kilkanaście lat pracował w zawodzie m.in. w spółdzielni rzemieślniczej. Później zmienił pracę i do emerytury był zatrudniony jako rzeczoznawca WPHW (Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego [IKP]). W okresie PRL był bezpartyjny. W latach 70. wstąpił do ZBOWiD, a od roku 1990 należał do ZKRPiBWP. Na emeryturze pracował społecznie w POD im. Lewińskiego w Krakowie i w kole Związku Kombatantów Kraków-Azory.

Za działalność w okresie okupacji i pracę społeczną został odznaczony: Medalem Zwycięstwa i Wolności, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Kawalerskim OOP oraz Złotą Odznaką za pracę społeczną dla m. Krakowa. Zmarł w wieku 75 lat w Proszowicach. Został pochowany na Białym Prądniku w Krakowie.

 

 

(fot. zbiory autora)

 

 

Zbigniew Kokosiński
źródło: Internetowy Kurier Proszowicki

Dodaj komentarz


 

Patronaty medialne Regionalnych Obchodów 70. Rocznicy...:
 
 
 
 
 
 
 
 
       
           

   
Orgy