Tragiczna śmierć Honoraty Chaberko w Chodowie (lipie 1944)

Honorata Chaberko (fot. zbiory rodzinne)

W okresie II wojny światowej na terenie Polski dochodziło często to różnych wypadków, w których ginęły przypadkowe osoby. Miały one pecha i znalazły się w nieodpowiednim czasie i miejscu. Opisywany poniżej przypadek z okresu Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944 jest tego najlepszym przykładem.  Czy to była samowola znajdujących się tutaj oddziałów ukraińskich, czy też napad jakiegoś pseudo-partyzanckiego oddziału - po prostu bandy grasującej na tym terenie, nie wiadomo. Niestety nigdzie nie udało się znaleźć opisu tego wydarzenia. Czy to była "bandytka", samowola, zemsta, zaplanowana akcja? - niewiadomo.

Może ktoś z naszych czytelników ma jakieś informacje o tym. Prosimy o informacje, dane do kontaktu z Redakcją IKP znajdują się TUTAJ. Czekamy na każdy, najmniejszy trop.

Treść maila, który przyszedł do nas:

Według rodzinnej relacji latem 1944 roku (24 lipca) Honorata Chaberkowa z d. Łodzińska jechała kolejką wąskotorową, jechała wagonem pocztowym. Ciuchcia został ostrzelana przez bandy ukraińskie w Chodowie na odcinku Charsznica - Miechów.

W czasie ostrzału pociągu tak jak wszyscy pasażerowie położyła się na podłodze, współpasażer zasugerował jej by oparła dla wygody głowę na bochenku chleba. Otrzymała śmiertelny postrzał w głowę. Być może przeżyłaby leżąc płasko z głową na podłodze.

 

Czytaj więcej: Tragiczna śmierć Honoraty Chaberko w Chodowie (lipie 1944)

Rozkazy, które odwołano

No panie szanowny szwaby wiejom. Biorom po skórze. A czy ich tak puścimy na sucho, bez wyrównania rachunku? Po kiego licha mieliśmy przez cztery lata tom podziemnom organizacje."

[Gospodarz kamienicy w Warszawie z pytaniem do Gen. Bora Komorowskiego w lipcu 1944 r.]

pomnik poświęcony bohaterom Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944 w Koszycach (obchody rocznicy w 2015)
(fot. zbiory ikp)W okręgu IV (krakowskie i śląskie) plan operacyjny "Burzy" odbiegał znacznie od założeń wzmożonej dywersji, a zakładał regularne walki powstańcze na terenach okręgów Kraków i Śląsk według koncepcji powstania powszechnego. W końcu lipca 1944 r. gen. dr Stanisław Roztworowski "Odra" zgłosił się na odprawę do Komendy Głównej AK i otrzymał dyrektywy do wykonania zadań w obszarze IV. Zamierzano wywołać powstanie powszechne w całej Centralnej Polsce obejmujące swoim zasięgiem: krakowskie, śląskie i kieleckie.

Czytaj więcej: Rozkazy, które odwołano

Walki pod Moczydłem

Wprawdzie Rzeczpospolita Partyzancka już od trzech tygodni nie istniała, jednak jednostki 106 Dywizji Piechoty Armii Krajowej mjr Tysiąca, pokrzepione licznymi wygranymi walkami z okupantem dalej jawnie walczyły z Niemcami. Poniżej prezentujemy relację Jerzego Michalika ps. "Beton" z potyczki pod Moczydłem (wieś. obecnie w województwie małopolskim, powiat miechowski, gmina Książ Wielki), która gdyby nie Rzeczpospolita Partyzancka 1944 raczej nie rozegrałaby się.

Czytaj więcej: Walki pod Moczydłem

Obrona radiostacji w Lesie Klonowskim i...

Łączność ze sztabem 106 DP jak i pomiędzy rozproszonymi oddziałami partyzanckimi podczas trwanie Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944 była bardzo ważnym elementem doskonale funkcjonującego organizmu enklawy wolności. Jednym z elementów tego "układu nerwowego" była radiostacja Okręgu krakowskiego AK, mając tego świadomość Niemcy nie ustawali w próbach wyeliminowania jej z działań polskiego podziemia.

Poniżej przedstawiamy kilka prób zlikwidowania opisanych przez uczestników walk: w Lesie Klonowskim - lipiec 1944, w miejscowości Dale k/Racławic - grudzień 1944 i w Łanach Nasiechowskich - styczeń 1945.

Pod tekstem znajduje się odnośnik do pliku PDF z zeskanowanymi maszynopisami tych relacji.

red.   

Czytaj więcej: Obrona radiostacji w Lesie Klonowskim i...

Jaka była rola Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944 w historii Polski i regionu? - Rzeczpospolita Partyzancka 1944 w tle operacji politycznych i militarnych

Analizując działania partyzanckie na przełomie lipca i sierpnia 1944 roku należy poszukiwać odpowiedzi na pytania: czy powstanie Rzeczypospolitej Partyzanckiej wpisywało się w polskie dylematy wolności czy było podporządkowane celom militarnym?

Dążenia niepodległościowe oraz kształtujące się dogodne warunki militarne były zasadniczymi determinantami warunkującymi powstanie Rzeczpospolitej Partyzanckiej, aczkolwiek nie jedynymi. Przewidywane przyszłe konstrukcje światowego ładu i porządku - ustalane ponad głowami społeczeństwa polskiego w Teheranie, miały raczej znaczenie drugorzędne. Ład i porządek światowy postrzegano raczej jako opierający się na wartościach moralnych i etycznych narodów tworzących koalicję antyhitlerowską.

Czytaj więcej: Jaka była rola Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944 w historii Polski i regionu? - Rzeczpospolita...

 

Patronaty medialne Regionalnych Obchodów 70. Rocznicy...:
 
 
 
 
 
 
 
 
       
           

   
Orgy