Stowarzyszenie "Gniazdo - Ziemia Proszowicka"
(propozycje robocze)
 1. Zainicjowanie ogłoszenia przez samorządy z terenu byłej Rzeczpospolitej Partyzanckiej roku 2014 rokiem K-P RP; obszar K-P RP; sierpień 2013; GZP, samorządy z terenu.
 2. Zorganizowanie konkursu na symbol Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944; ---; 3.09.2013 - 28.02.2014 (rozstrzygnięcie 27 marca 2014); realizują: IKP, GZP.
 3. Zorganizowanie cyklu turniejów szachowych o puchar Rzczpospolitej Partyzanckiej 1944; CKiW Proszowice; styczeń-grudzień 2014; GZP, CKiW Proszowice, KSz Stańczyk.
 4. Wykonanie Strony internetowej poświęconej RP 1944; siedziba GZP; wrzesień-grudzień 2013; GZP, Łukasz Bogacz.
 5. Wydanie publikacji "Wiersze z okresu RP 1944 i o RP 1944"; Proszowice; grudzień 2014; GZP.
 6. Wydanie III tomu Świadków Historii ZP, poświęcony RP 1944; Proszowice; grudzień 2014; GZP, MBP Proszowice.
 7. Zorganizowanie debaty o roli i miejscu Rzeczpospolitej Partyzanckiej 1944 w historii Polski i regionu; Proszowice; 13.06.2014 (godz. 13.00); GZP, CKiW, Gimnazjum Proszowice, UMiG Proszowice, Starostwo Proszowice.
 8. Podjęcie starań o nadanie nazwy "Rondo Kazimiersko - Proszowickiej Rzeczpospolitej Partyzanckiej" rondu położonemu na terenie Miasta Proszowice w ciągu drogi 776 i ulicy Krakowskiej; Proszowice; luty; GZP, Rada GiM Proszowice.
LOK Nowe Brzesko
(propozycje robocze)
 1. Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Koła LOK Nowe Brzesko w Kościelisku, przyjęcie harmonogramu działań na 2013 i 2014r. związanych z obchodami "1944"; 31 sierpnia2013r.
 2. Spotkanie organizacyjne, powołanie Społecznego Miejsko-Gminnego Komitetu ds. Obchodów 1944r. w Gminie Nowe Brzesko; 16 września2013r.
 3. Spotkanie Społecznego Miejsko-Gminnego Komitetu ds. Obchodów 1944r. w Gminie Nowe Brzesko; 18 października2013r.
 4. Konkurs Wiedzy "1944"; 2.12.2013 - ogłoszenie konkursu, 12.03.2014 - etap szkolny, 14.05.2014- etap gminny.
 5. Spotkanie Społecznego Miejsko-Gminnego Komitetu ds. Obchodów 1944r. w Gminie Nowe Brzesko; 4 grudnia2013r.
 6. Wykłady prof. W. Bernackiego w szkołach na terenie Gminy Nowe Brzesko z tematyki 1944r. Trzy SP i dwa Gimnazja; 13,20 i 27 stycznia2014r.
 7. Wykonanie pieczęci okolicznościowej upamiętniającej 70. rocznicę RP; 21 stycznia2014r.
 8. Konferencja Regionalna w Nowym Brzesku. Powołanie Zarządu Komitetu Regionalnego ds. "1944" i Komitetu Honorowego Obchodów ds. "1944"; 27 stycznia2014r.
 9. Spotkanie Społecznego Miejsko-Gminnego Komitetu ds. Obchodów 1944r. w Gminie Nowe Brzesko; 28 lutego2014r.
 10. Konkursy dot. 1944 - Literacko-Historyczny i Plastyczny; LOK, M-GCKiP, Biblioteka; 5.03.2014 - ogłoszenie konkursów, 30.04.2014 - termin składania prac, 8.05.2014- wyniki.
 11. Uroczystości 70. rocznicy Rzeczpospolitej Partyzanckiej, w tym: odsłonięcie tablicy "1944" w Nowym Brzesku, wręczenie nagród z Konkursów "1944", regionalne zawody strzeleckie LOK "1944", okolicznościowa konferencja; 27 lipca 2014r.
 12. Wyjazdowe posiedzenie Zarządu LOK w Piwnicznej wraz z przedstawicielami Społecznego M-G i Regionalnego Komitetu 1944. Podsumowanie obchodów 70. rocznicy RP; 6 i 7 września 2014r.
powiat Kazimierza Wielka
(propozycje robocze)
 1. Spotkania kombatantów i lektorów AK z młodzieżą: szkół gimnazjów i średnich nt: Walki partyzanckie i powstanie "Kazimiersko-Proszowickiej Rzeczypospolitej Partyzanckiej"; siedziby szkół; cały rok; realizują: Zarząd koła SŻAK i dyrekcja szkół.
 2. Zorganizowanie odczytu - prelekcji lektora IPN nt: Działania zbrojne na terenie Inspektoratu "Maria"; Kazimkierza Wielka; kwiecień; Zarząd koła SŻAK.
 3. Organizowanie wycieczek autokarowych do Muzeum Armii Krajowej w Krakowie; Kraków; cały rok; Zarząd koła SŻAK i szkoły.
 4. Wykonanie kolorowej ulotki o budowie pomnika "Bohaterów Kazimiersko-Proszowickiej Rzeczypospolitej Partyzanckiej"; Kraków - Kazimierza Wielka; styczeń; Zarząd koła SŻAK.
 5. Wydanie jednodniówki prasowej o Jubileuszu 70 - lecia "K-PRP"; Kraków; luty - marzec; Romana Sikorska.
 6. Wykonanie pieczęci okolicznościowej o treści "Kazimiersko Proszowicka Rzeczypospolita Partyzancka, lipiec - sierpień 1944 r." - do stemplowania bieżącej korespondencji Starostwa i Urzędu Miasta i Gminy; Kazimierza Wielka; styczeń; Starostwo i UMiG.
 7. Zorganizowanie specjalnej uroczystości przeniesienia popiersia T. Kościuszki z obecnego miejsca - na skwer pod UMiG (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej); Kazimierza Wielka; do ustalenia; Urząd MiG i Społ. Kom. Bud. Pomnika.
 8. Wykonanie i umieszczenie baneru na baszcie k/ronda z napisem: "Kazimiersko - Proszowicka Rzeczypospolita Partyzancka, lipiec-sierpień 1944r."; Kazimierza Wielka; marzec; Urząd Miasta i Gminy.
 9. Zorganizowanie rajdu samochodowego i kolarskiego "Szlakiem Walk K-PRP"; Kazimierza Wielka - Proszowice; maj; Automobilklub Kielecki - koło Kazimierza W., Zarząd koła SŻAK.
 10. Wmurowanie Kamienia Węgielnego pod pomnik z artystyczną oprawą; Kazimierza Wielka; 27.07.2014 r.; Komitet Budowy Pomnika.
 11. Urządzenie wystawy foto "Rzeczpospolita Partyzancka"; Kazimierza W., Czyżowice, Cieszkowy, Wielgus, Odonów, Skalbmierz; II - XI. 2014 r.; Zarząd koła SŻAK.
 12. Udział sztandaru plac./komp. "Kasztan" w uroczystościach państwowych i rocznicowych w regionie; Teren Inspektoratu "Maria"; cały rok; Zarząd koła SŻAK.
 13. Nadanie imion nowym rondom w Kazimierzy Wielkiej - płk. Romana Zawarczyńskiego "Sewera" i kpt. Franciszka Palusa "Bałtyckiego", wg wniosku do Rady Miejskiej; Kazimierza Wielka; maj; Urząd MiG i koło SŻAK.
 14. Wykonanie matrycy do bicia pamiątkowego żetonu z odpowiednią treścią; Kazimierza Wielka; marzec; Starostwo Powiatowe.
 15. Impreza centralna - odsłonięcie pomnika "Bohaterom Kazimiersko-Proszowickiej Rzeczypospolitej Partyzanckiej"; Kazimkierza Wielka; wrzesień II połowa; Komitet Org., UMiG, Starostwo Powiatowe, władze woj. i centralne.
 16. Odwiedzanie kwater i miejsc pochówków żołnierzy AK, składanie kwiatów i zapalanie zniczy; Teren Rzeczypospolitej Part.; cały rok; Zarząd kół Inspektoratu.
Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu
(propozycje robocze)

Planowany program uroczystości 70 - rocznica Pacyfikacji Skalbmierza:

 1. Uroczystości przy pomniku pomordowanych w Szarbii Zwierzynieckiej; 4.08.2014r. (godz. 20.00).
 2. Uroczystości na Rynku w Skalmierzu: zbiórka uczestników przejście na Cmentarz Parafialny, Pomnik Ofiar 5 sierpnia 1944 r. (15.30), złożenie wiązanek pod Pomnikiem Ofiar (15.45), Msza Święta (16.00), Złożenie Wiązanek na Cmentarzu (17.00), "Dzień Grozy, Ognia i Krwi ..." widowisko artystyczne (17.30); 5.08.2014 r.
Towarzystwo Kulturalne Ziemi Radziemickiej
(propozycje robocze)
 1. Wydanie przewodnika pt. Szlak przemarszu Oddziałów Partyzanckich w Rejonie Radziemic; ---.
 2. Opracowanie i wydanie 6. różnych kartek o formacie A6, w kolorze lub w sepii z nadrukiem na rewersie; ---.
 3. Wystawa w Bibliotece Gminnej - 5-6 plansz 70 x 10 cm. o tematyce ściśle związanej z 70. Rocznicą Powstania RZECZYPOSPOLITEJ PARTYZANCKIEJ; ---.
 4. Okolicznościowe spotkanie z partyzantami Oddziału Fundament; ---.
 5. Wycieczka młodzieży gimnazjalnej do Muzeum RZECZYPOSPOLITEJ PARTYZANCKIEJ - Pałacu w Chrobrzu; ---.
 6. Propagowanie w Internecie i na IKP obchodów 70. ROCZNICY POWSTANIA RZECZYPOSPOLITEJ PARTYZANCKIEJ na terenie gminy Radziemice; ---.
 7. Współpraca nad wydaniem książki pt. Poezja z okresu partyzanckiej i Rzeczypospolitej Partyzanckiej; ---.
Proszowickie Towarzystwo Turystyki Regionalnej
(propozycje robocze)
 1. Rajd rowerowy związany z wydarzeniami K-P RP 1944; ---.
 2. Rajd samochodowy związany z wydarzeniami K-P RP 1944; ---.
Koło Emerytów Nowe Brzesko
(propozycje robocze)
 1. Wycieczka na tereny Republiki Pińczowskiej 1944; 6.06.2014r. (godz. 8.00).
Urząd Gminy w Bejscach
(propozycje robocze)

Uroczystości rocznicowe powstania Republiki Pińczowskiej::

 1. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Dobiesławicach; 19.05.2014r.
 2. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bejscach; 18.09.2014r.
 3. Publiczne Gimnazjum w Czyżowicach; 2.10.2014r.
Szkoła Podstawowa w Mniszowie
(propozycje robocze)

Przedsięwzięcia finalizowane do 14 maja 2014 roku::

 1. konkurs plastyczny i wystawa prac uczniowskich,
 2. konkurs muzyczny – nauka pieśni wojennych, żołnierskich,
 3. konkursy literackie: wywiad ze świadkiem historii, wspomnienie świadka historii.
 

 

Patronaty medialne Regionalnych Obchodów 70. Rocznicy...:
 
 
 
 
 
 
 
 
       
           

   
Orgy